Currently browsing category

Ruh Yolculuğu, Page 3

Mesnevi Sohbetleri – 2

Şu an Koca Mustafa Paşa Camii’nde yatan bir zat Sümbül Sinan Efendi Hz. Fatih Camii’ndeyken vaaz istiyor halk ondan. Şu an üzerimde …

Bir Kitaptan Ötesi: Su Üstüne Yazı Yazmak -1

Hep söylediğim gibi; bence esrarlı, sırlı bir kitap bu. Bu kitabı okuyup da kapılıp gittiğimiz kör hayat gidişatından sıyrılıp bir yola çıkmayanı, hakiki bir açılmaya ve kalbi …

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...