Bir Kadın Sevdim | I Loved A Woman: Maya Angelou

 

Hu by müm (13)

“Life is not measured by the number of breaths you take but by the moments that take your breath away.”

“Yaşam süresi aldığımız nefeslerle değil, nefesimizi kesen anlarla ölçülür.”

.

world globe & wood by delianne

“Everything in the universe has a rhythm, everything dances. “

“Kainatta her şeyin bir ritmi vardır, her şey danseder.”*

.

Hu by müm (202)

“Life is pure adventure, and the sooner we realize that, the quicker we will be able to treat life as art.”

“Hayat saf maceradır ve bunu ne kadar erken fardedersek hayatı bir sanat eseri gibi görmeye ve yaşamaya o kadar erken başlarız.”

.

 Hu by müm (100)

“When you learn teach, when you get give.”

“Öğrendiğinde öğret, aldığında ver.”

.

Hu by müm (31)

“Listen to yourself and in that quietude you might hear the voice of God.”

“Kendinizi dinleyin. O sükunet içinde Yaratıcının sesini duyacaksınız.”

.

Kış güneşi - iskoçya by müm (8)

“Yet it is only love which sets us free.”

“Bizi özgür bırakan tek şey aşktır.”

.

Edinburgh Summer 2014 Fringe by delianne

“Eğer sadece bir gülümsemeniz varsa, sevdiklerinize onu verin. Evinizde somurtkan olmayın, dışarı çıkın ve tüm yabancılara ‘Günaydın’ diyerek gülümsemeye başlayın.”

If you have only one smile in you, give it to the people you love. Don’t be surly at home, then go out in the street and start grinning ‘Good morning’ at total strangers.”

.

Mutluluk dersleri an by delianne (21)

Be present in all things and thankful for all things.

“Her şeyde olun ve her şey için müteşekkir olun.”

.

Hu by müm (207)

“We need much less than we think we need.”

“İhtiyacımız olduğunu düşündüğümüzden daha azına ihtiyacımız var.”

.

Hu by müm (129)

“You are the sum total of everything you’ve ever seen, heard, eaten, smelled, been told, forgot – it’s all there. Everything influences each of us, and because of that I try to make sure that my experiences are positive.”

“Sen gördüğün, işittiğin, yediğin, kokladığın, söylemiş olduğun, unuttuğun her şeyin toplamısın. Hepsi oradadır. Her şey herbirimizi etkiler ve bu yüzden deneyimlerimin olumlu olması için emin olmaya çalışırım.”

.

Hu by müm (109)

“Don’t bring negative to my door.”

“Olumsuzluğunu kapıma getirme!”

.

Hu by müm (165)

“If you don’t like something, change it. If you can’t change it, change your attitude. Don’t complain!”

“Bir şeyi beğenmiyorsan onu değiştir. Değiştiremiyorsan tutumunu değiştir. Şikayet etme!”

.

Mutluluk dersleri an by delianne (20)

“People will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel”

“İnsanlar sizin ne söylediğinizi unutur. İnsanlar sizin ne yaptığınızı unutur. Ama onlara kendilerini nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar.”

.

maya-angelou-portrait

-Maya Angelou-

.

-Maya Angelou’s Poem; I’ll Rise, set to song by Ben Harper-

-Maya Angelou’nun şiiri I’ll Rise’ı şarkı yapıp söyleyen Ben Harper-

.

* ilk kez okuduğum bu sözü ile peşine düştüğüm Maya Angelou ve onun vesileyle içinde kaybolduklarımı dilerim bir gün yazabilirim.

Çevirileri kendim yaptım. Eksiği gediği çok olabilir. İsteyenler düzeltebilirler pekala.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments are closed.