Aşk ve Hayret | Love and Bewilderment

1

Uyan kalbim!

Wake up my heart!

.

1f491a4ebdc26ed82bd513f82950292b

Uyan ruhum!

Wake up my soul!

.

324c632c98bccec6e9a1f542bf522a81

Uyan gözlerim!

Wake up my eyes!

.

a54948e6d56276fcf56375ce955c18fd

“Uyan ey gözlerim gafletten uyan!”

“Wake up my eyes from blindless!”

Sultan Murad

.

1ccef4bcf3137e4f3886c498026e89d2

“This universe is not outside you. Look inside yourself; everything that you want, you already are.”

Bu alem senin dışında değildir. Ne arıyorsan kendi içinde ara, istediğin şey zaten sendedir.”

Mevlana Rumi

..

02931cd42fd6ca23b7ab8b633b5b9ba5

 “Everything has beauty.”

“Her şey güzeldir.”

 Conficius – Konfüçyus

.

86aac88fc46e1907fa62b41c228a334a

“Benim tekkem alem, medresem dünya benim.”

“My lodge is universe, my madrasa (religious school) is world”

Mevlana Rumi

.

d509dbbfc92344fefca47a07925ab008

“You’ve always had the power, my dear, you just had to learn it for yourself.”

“Gücün her zaman vardı, sadece onu kendi kendine öğrenmek zorundaydın.”

Wizard Of Oz – Oz Büyücüsü

“You are child of universe, no less than the trees or the stars.”

Walt Whitman

.

b0a44f92913c27bcbb93ed8c7f543af1

“Evet, her şey ya hakikaten güzeldir, ya bizzat güzeldir veya neticeleri itibariyle güzeldir.”

“Everything and every event in the universe is either directly beautiful, beautiful in essence, or consequentially beautiful.”

Said Nursi

.

7ced8b92bf7312392af52a495b28b9d8

“Hayatını yaşaman için iki yol vardır. Birisi hiç bir şeyin mucize olmadığını düşünerek yaşamak, diğeri ise her şeyin bir mucize olduğunu düşünerek yaşamaktır. “

“There are only ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is though everything is a miracle.”

Albert Einstein

 .

5fc45d7a54fc5a3cccfe68339efe0583

 “Güzel günler sana gelmez , sen onlara yürümelisin

“Lovely days don’t come to you, you should walk to them”

Mevlana Rumi

.

d02c1cf176df98fa391d2a3469c7d3bf

“Hayat gerçekten basittir, ama biz onu karmaşık hale getirmek için ısrar ederiz.”

“Life is really simple, but we insist on making it complicated.”

Conficius – Konfiçyüs

.

5ec4323ba97d1dd4bc6439b8168dcbaa (1)

“Evrendeki her şey senin içindedir.”

“Everything in the universe is within you.”

Mevlana Rumi

.

ccea0a80061a847f5e13df5c84104a49

“Bazıları yağmuru hisseder. Diğerleri ise sadece ıslanır.”

“Some people feel the rain. Others just get wet.”

Bob Marley

.

5dea718410b90d9f8400404fe76a42f0

“Çevrenizdeki güzelliklere gözlerinizi açın, hayatınızdaki güzelliklere zihninizi açın, sizi sevenlere kalbinizi açın ve kendinize karşı her zaman dürüst olun. “

“Open your eyes to the beauty around you, open your mind to the wonders of life, open your heart to those who love you, and always be true to yourself.

Maya Angelou

.

3998a0d272f004815e7373eae1e52c31

“Gözlerde yaş yoksa, ruh gökkuşağına sahip olamaz.”

“The soul would have no rainbow if the eyes had no tears.”

Native American Proverb – Kızılderili Atasözü

 .

af9f843a593b326d0c635514bfd5d592

“Kendinizi dinleyin, bu sukünet içinde Yaratıcı’nın sesini duyabilirsiniz.”

Listen to yourself and in that quietude you might hear the voice of God.”

Maya Angelou- (Her final tweet – son Twitter cümlesi)

.

50c074583e3df17decac40a1f27d8146

“Sadelik en yüksek gelişmişlik düzeyidir.”

 “Simplicity is the ultimate sophistication.”

Leonardo Da Vinci

.

066cdf8bcdc8f91b2c0d1fe4e3427c1e

“Hayatın tüm çeşitliliği, cazibesi, güzelliği ışık ve gölgeden oluşur.”

“All the variety, all the charm, all the beauty of life is made up of light and shadow”

Leo Tolstoy

.

54e392790e602fa4270bc2286710dfa3 (1)

“Kalbimiz ilk öğretmenimizdir.”

“Our first teacher is our own heart.”

Cheyenne Proverb – Cheyenne atasözü

.

12844a26a126a93a58154dc8d1928cd2

“Onları görmek isteyenler için çiçekler her zaman vardır.”

“There are always flowers for those who want to see them.”

Henri Matisse

.

8fcaf95a9ab8503dc6f5fe92240390ab

“Sen delisin, çılgınsın, sıyırmışsın. Ama sana bir sır vereyim mi; iyi insanların çoğu öyledir.”

“You are mad, bonkers. Off your head. But I’tell you a secret; all of the best people are.”

Alice Harikalar Diyarında – Alice in Wonderland – Lewis Carrol

..

fc9be352c89fa3a17de0ff46f560b6a4

“Uyuyormuş gibi davranan birini uyandıramazsınız.”

“You can’t wake a person who is pretending to be asleep.”

Navajo Proverb – Navajo Atasözü

.

 

db40a873ad4373e6a1bd9a368dd2b003

“Yaşam nedir?

O, gecede bir ateşböceği parlamasıdır. Soğuk bir Kış günündeki Bufalo nefesinin dumanıdır.  Çimlerden geçiveren bir gölgedir ve gün batımında kendini kaybetmektir.”

“What is life?

It is the flash of a firefly in the night… It is the breath of a buffalo in the wintertime. It is the little shadow which runs across the grass and loses itself in the sunset.”

Kızılderili Chief Crowfoot of the Blackfoot Confederation, 1890

.

858335545de2c4cb6296d65f009cb94f

“Aşkın ışığıyla her an muhteşem olur.”

“Every moment is made glorious by the light of Love!”

-Anonim-

.

0e1873e871e74b78f72606d647ed880f

“Böyle önemsiz davranmayı bırak. Sen vecd halinde hareket eden kainatsın.”

“Stop acting so small. You are the universe in ecstatic motion.”

Mevlana Rumi

.

a046f5b0b6f96d26106733bcbf0f5750

“Mutluluğun anahtarı yoktur. Çünkü kapı daima açıktır.”

“There is no key to happiness. The door is always open.”

Mother Teresa – Rahibe Teresa

 .

b46c257b07dab96d0c5a420ca80a3ef6

“Size kuşlar, arılar, çiçekler, ağaçlar, ay ve yıldızlardan bahsedeyim. Ve Sevgi denen şeyden.. “

“Let me tell you about the birds and the bees and the flowers and the trees, the moon and the stars.. and a thing called Love.”

A Hippie’s motto – Bir Hippinin araba arkası mottosu

 .

ccdd4f4cf93c3e2b110bf604b1971150

“İşte… Ben buradayım… Kar yağıyor…”

“Here . . . I’m here… the snow is falling”

Kobayashi Issa

 

9f754915097200a8526674a017a7d98f

“The beauty of the trees, the softness of the air, the fragrance of the grass speaks to me.

The summit of the mountain, the thunder of the sky, the rhythm of the sea speaks to me.

The faintness of the stars, the freshness of the morning, the dew drop on the flower speaks to me.

The strength of fire, the taste of salmon, the trail of the sun, and the life that never goes away,

They speak to me.
And my heart soars”

“Ağaçların güzelliği, havanın yumuşaklığı, çimlerin kokusu benimle konuşur.

Dağın zirvesi, göğün gürültüsü, denizin ritmi benimle konuşur.

Yıldızların zayıf ışığı, sabahın tazeliği, çiçekteki çiy damlası benimle konuşur.

Ateşin direnci, somon balığının lezzeti, güneşin izi ve asla kaybolmayan hayat

Onlar benimle konuşur

Ve kalbim uçuşur!

Chief Dan George – Kızılderili Şef Dan George

.

70359a84e2bc8e9fb2942b3be109f1f0

“Ağaçlar kutsaldır. Onlarla nasıl konuşulacağını bilen kimse, onları nasıl dinleyeceğini bilen kimse, gerçeği öğrenebilir. Onlar öğrenmeyi ve emirleri telkin etmezler, sabırlı özellikleri ile hayatın kadim kanununu öğüt verirler.”

“Trees are sacred. Whoever knows how to speak to them, whoever to knows how to listen to them, can learn the truth. They do not preach learning and precepts, they preach undeterred by particulars the ancient law of life.”

Hermann Hesse

.

8c1f2d63beb118a6f319eb4731849bb4

“Sen bir ruha sahip değilsin. Sen bir ruhsun. Geçici bir bedene sahip bir ruh.”

“You don’t have a soul. You are a soul. You have a body, temporarily.”

Walter M. Miller

.

4705078489f59199a4edf353049b4c00

 “Eriyen kar gibi ol, kendini kendinle yıka.”

“Be like melting snow, wash yourself of yourself.”

Mevlana Rumi

———

“Kendimi unutmayı öğret bana, ömrünü unutup eriyen kar gibi.”

“Earth teach me to forget myself ~ as melted snow forgets its life.”

An Ute Prayer – Ute Duası

.

0ee445b1e279ab0ebcff825abc035fb9

“Varlığın kökeni harekettedir. İşte bu yüzden, bu dünyada da, ahirette de yolculuk hiç durmaz.”

“The origin of the assets of the movement. That’s why, in this world and the hereafter never stop traveling”

Muhyiddin İbn-i Arabi- Muhyiddin Ibn ‘Arabi

.

2ac768f0c79f9b325ab60ec44bdc8109

“Her gün bir yolculuktur ve yolculuğun kendisi evimdir.”

“Every day is a journey and the journey itself is my home.”

Matsuo Basho

.

8ab61cc05cd87876165770dade273017

“Şu gerçeği iyi biliyoruz: Toprak insana değil, insan toprağa aittir. Ve bu dünyadaki her şey, bir ailenin fertlerini birbirine bağlayan kan gibi ortaktır ve birbirine bağlıdır. Bu nedenle de dünyanın başına gelen her felaket insanoğlunun da başına gelmiş sayılır.

Bildiğimiz bir gerçek daha var: Sizin Tanrınız bizimkinden başka bir Tanrı değil. Aynı Tanrının yaratıklarıyız. Beyaz adam bir gün bu gerçeği de anlayacak ve kardeş olduğumuzu farkedecektir. Siz Tanrınızın başka olduğunu düşünmekte serbestsiniz. Ama hepimizi yaratan Tanrı için kızılderili ile beyazın farkı yoktur. Ve kızılderililer gibi Tanrı da toprağa değer verir. Bu toprağa saygısızlık, Tanrının kendisine saygısızlıktır.”

“This we know; the earth does not belong to man; man belongs to the earth. This we know. All things are connected like the blood which unites one family. All things are connected.

Even the white man, whose God walks and talks with him as friend to friend, cannot be exempt from the common destiny. We may be brothers after all. We shall see. One thing we know which the white man may one day discover; our God is the same God.

You may think now that you own Him as you wish to own our land; but you cannot. He is the God of man, and His compassion is equal for the red man and the white. The earth is precious to Him, and to harm the earth is to heap contempt on its creator. “

Kızılderili – Chief Seattle

.

b5661b5a4e44766353fdd4abf585030c

“Sabaha ulaştığınızda yaşama sevinci ve yiyecekleriniz için şükredin. Eğer şükretmek için bir sebep göremiyorsanız, sorun sadece kendi içinizde yatan şeydedir.”

“When you arise in the morning give thanks for the food and for the joy of living.
If you see no reason for giving thanks, the fault lies only in yourself.”

Chief Tecumseh Shawnee Nation 1768-1813

.

037403ab181c5f47c81493df58a22e0a

“Müzik manevi bir kavramdır. O kainata bir ruh, zihne kanatlar, hayal gücüne uçuş becerisi, hüzne cazibe, her şeye gösteriş ve yaşam verir.”

“Music is a moral law. It gives a soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, a charm to sadness, gaiety and life to everything.”

Plato

.

c92cda543d21e608812886aafeb53e5b

“Teslim ol, rahat bul.”

“Surrender, find comfortable.”

Abdulkadir Geylani – Abdul-Qadir Gilani

 

147d54ebdbc7e260fac16d1d50c5f9fe

“Senin kalbin ve benim kalbim çok, çok eski arkadaşlar.”

“Your heart and my heart are very very old friends.”

Hafız

.

livtylernw2

“Basit bir gülümsemenin ne iyilikler yaratabileceğini asla bilemezsiniz”

“We may never know all the good that a simple smile can do.”

Rahibe Teresa – Mother Teresa

..

5c03ebbcd9a9bb0a5e4eb0ec5d77ad3d

“Stay close to any sounds that makes you glad you are alive.”

“Eğer hayattaysanız sizi memnun eden seslere yakın kalın.”

Hafız

.

bafdb35dfeb344e6426815fca94a1356

“Tapınak çanı durur ama çiçeklerden gelen sesi hala duyarım.”

“The temple bell stops but I still hear the sound coming out of the flowers.”

Matsuo Basho

.

b0cd356ac81fa80135ab986c07cec20f

“Ruhum kılavuzumdur benim.”

“My soul is my guide.”

Mevlana Rumi

.

64743c0744022c1f8eef3f1143e09698

O’ GREAT SPIRIT

……

Let me learn the lessons you have hidden
in every leaf and rock.

I seek strength, not to be greater than my
brother, but to fight my greatest
enemy… myself.

Make me always ready to come to you with
clean hands and straight eyes.

So when the life fades, as the fading sunset,
my spirit may come to you
without shame.

Büyük RUH

…….

Her bir yaprağa ve kayaya sakladığın dersleri öğreneyim.

Gücü arayayım, ama kardeşimden daha büyük olmak için değil, en büyük düşmanım; kendimle savaşmak için.

Temiz eller ve doğru gören gözlerle sana gelmek için beni her zaman hazır tut.

Böylece hayat yittiği ve tıpkı gün batımı gibi solduğu zaman ruhum utanç duymadan sana gelebilsin.

Cherokee Prayer – Cherokee Duası

..

9740f60179f4e1ca75bf2688185ed489

“Eğer yaşamınızı basitleştirirseniz, evrenin yasaları da basitleşecektir; yalnızlık yalnızlık olmayacaktır, yoksulluk yoksulluk ve zayıflık da  zayıflık olmayacaktır.”

“As you simplify your life, the laws of the universe will be simpler; solitude will not be solitude, poverty will not be poverty, nor weakness weakness.”

Henry David Thoreau

.

aa6ef364bdeeee81f03c2b9ecc05d78b

“İçinde koca bir evreni taşıyan insan, işte benim tek ilgi odağım.”

Andrei Tarkovsky – Andrey Tarkovski

.

ed3092cf99aa0121b0206234c43b1636

Eğer bize sorarsanız: ‘Sessizlik nedir?’ Cevap veririz: O Büyük Ruh’ un sesidir.

If you ask us, “What is silence?” we will answer, “It is the Great Mystery. The holy silence is God’s voice.””

Kızılderili atasözü – Native American Proverb

.

1d7085bbd10a1b5d1608e398ebbc0cd1

“Size gelmek üzere yola çıkmış, bilinmeyen nimetler için şükredin.”

“Give thanks for unknown blessings already on their way.”

Native American Saying – Kızılderili sözü

.

4d025d9df94433c3bff094fa9bc179eb

“Gece gökyüzüne bakarım ve şunu bilirim ki, evet, bu evrenin parçasıyız, bu evrenin içindeyiz, ancak belki de bu gerçeklerden daha önemli bir şey vardır ki o da evrenin bizim içimizde olmasıdır. Bu gerçek üzerine düşünürken, evrenin büyüklüğü ve kendi boyutları nedeniyle kendileri küçük hisseden çoğu insana bakarım. Ama ben büyük hissediyorum, çünkü bedenimdeki atomlar o yıldızlardan geliyor.”

“I look up at the night sky, and I know that, yes, we are part of this Universe, we are in this Universe, but perhaps more important than both of those facts is that the Universe is in us. When I reflect on that fact, I look up—many people feel small, because they’re small and the Universe is big, but I feel big, because my atoms came from those stars.”

Neil deGrasse Tyson

.

4d8fe96c5e562210b8954a0ba2f68a4a (1)

“Sell your cleverness, and buy bewilderment !”

“Akıllığını sat, hayreti satın al!”

Mevlana Rumi

.

An’dan İçeru – Bu Aşk Bir Bahr-i Ummandır

—–

Tüm fotoğraflar Pinterest’ten alınmıştır. Beni benden alan, harikulade yaradılmış  pek çok güzelliğin fotoğrafını { Love & Bewilderment } adlı klasörüme topluyordum ki buraya da almak istedim. Çevirilerde, yazı da eksikler, kusurlar çoktur tahminim ancak işin özü öyle cazipti ki bu postu hazırlamaktan alıkoyamadım kendimi.

Fotoğrafların kaynaklarına ulaşmak için üzerine tıklayın.

All Photos are taken from Pinterest. Please click on a image to get to the original source.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments are closed.