Bir Kitaptan Ötesi 2: Sufi Terapistin Sohbet Günlüğü 3

Bir Kitaptan Ötesi 2: Sufi Terapistin Sohbet Günlüğü 1 ve
Bir Kitaptan Ötesi 2: Sufi Terapistin Sohbet Günlüğü 2′ den devamla:

‘Kalbi Açmak’ diye bir bahis var ki, her satır altı çizilesi, üzerinde saatlerce tefekkür edilesi… Bu alıntılar sadece o bahse aittir:

by delianne Scotland (64)

Kalp, Allah’ın inşa buyurduğu bir mabettir ve hepimizin içindeki ilahi kıvılcım oraya konmuştur.

.

by delianne Scotland (80)

Dünya üzerinde bulunan mübarek mekanlar, mescitler peygamberler ve büyük veliler tarafından inşa edilmiştir, halbuki kalp sarayı Allah tarafından bizzat Kendisi için yapılmıştır.

.

by delianne Scotland (55)

Çoğumuz gönül beytimizi ihmal edegeldik. Ayrıca o beyitte putlara tapılmasına yani bu dünyanın geçici şeylerinin muhabbetinin oraya girmesine müsaade ettik. Orayı kullanarak dünyevi başarılara, şöhrete, paraya ve iktidara taptık.

.

by delianne Scotland (39)

Tasavvufun bir vazifesi de kalp viranemize diktiğimiz putları oradan temizlemektir; orası putlardan temizlendiğinde Allah’ın tenezzül edip oturduğu bir mamure olur.

.

by delianne Scotland (8)

İlmimiz, onunla amel etmediğimiz sürece tam değildir. Muzaffer Efendim bize, her bir amelin kalplerimizi etkilediğini öğretmiştir: tatlı bir söz veya bir yardım kalbi yumuşatır ve açar ama kaba bir söz ve zarar veren davranışlar kalbi katılaştırır ve kapatır.

.

by delianne Scotland (50)

Kalplerimiz ne kadar açık olursa içimizden gelen hikmet ve sezgiyle o kadar doğru yönlenebiliriz.

.

by delianne Scotland (73)

Kalplerimizin Allah’ın evi olduğunu bir hatırlayabilsek, dönüşmek o kadar kolaykaşacak ki… Mana peşindeki dünyevi varlıklar olmadığımızı, tam tersi, kendi özünü, hakikatini yeniden keşif peşinde giden manevi varlıklar olduğumuzu hatırlardık.

.

by delianne Scotland (94)

Herkesin kalbinin beytullah olduğunu aklımızda tutabilsek, onlara karşı çok daha büyük bir sevgi ve ilgiyle yaklaşırdık./……../ İnsan kalbinin beytullah olduğunu hatırladığımızda, başkalarıyla olan tüm ilişkilerimizde ve alışverişlerimizde çok daha şefkatli ve idrakli oluruz.

.

by delianne Scotland (46)

Bazı insanlar cimridir, kimi sözünde durmaz, kimi çabuk öfkelenir… Lakin bu tür özelliklerin hiçbiri bizim gerçekte/özümüzde ne olduğumuzu asla tanımlayamaz. Hepimizde iyi ve kötü alışkanlıklar vardır ama bizler, hatalarımızdan ibaret değiliz.

.

by delianne Scotland (75)

Alışkanlıklar fanidir, geçer gider; hepimizin özünde bulunan Hakikat ise yegane gerçektir ve ebedidir.

.

by delianne Scotland (3)

Bizi Allah’a her ne yaklaştırıyorsa, özümüzdeki Zât nurunu her ne açığa çıkartıyorsa, işte onda derin bir hakikat vardır.

.

by delianne (66)

Allah’ı her ne gizliyorsa/örtüyorsa o şey hakikat değildir.

.

by delianne Scotland (109)

Başkalarının hatalarından bahsettiğimizde, o hataları iyice somutlaştırır, iyice belirginleştirmiş oluruz. Bu hem bizi, hem de eleştirdiğimiz kişiyi etkiler. Ve kalplerimizi kapatır.

.

by delianne Scotland (25)

İnsanlardaki hatalara odaklanmamız onlara zarar verir, zira onlardaki kötülük meylini kuvvetlendirir. Diğer yandan başkalarındaki negatif hallere odaklanmamız bizzat kendimizdeki negatif meyilleri de kuvvetlendirmek anlamına gelir.

.

by delianne Scotland (53)

Etrafımızdaki ağaçlara, çimenlere, görüğümüz tüm insanlara bir “Selam” tecellisi olabiliriz. Kafalarımız ve ağızlarımız bir diyaloğun içinde meşgulken kalplerimiz, başkalarının kalbine dokunarak onları ısıtabilir.

Dıştaki konuşmanın altında adeta ikinci bir kalp merkezli etkileşim gerçekleşmektedir.

.

by delianne Scotland (34)

Muhatabımızın kişiliği nasıl olursa olsun muhakkak ki kalplerimiz birbirine çok benzemektedir. Her bir kalp, Zât nurunu özlemektedir.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Comments are closed.